Liiketoimintamahdollisuuden arviointi

Liiketoimintamahdollisuuden arviointi on yhden päivän tehokurssi, joka opettaa poimimaan ideamerestä parhaat mahdollisuudet uuden liiketoiminnan tuotteistamiseen. Kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti miten uusille tuoteideoille luodaan kevyt, mutta kattava liiketoimintalaskelma (”business case”) sekä yrityksen sisäinen esittelymateriaali. Liiketoimintamahdollisuuden arviointi on tarkoitettu portfoliomanagereille, tuotelinjasta tai -perheestä vastuussa oleville johtajille sekä tuotepäälliköille, joiden vastuulla on uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen ja arviointi.

Valmennuksessa läpikäytävä business case on jaettu selkeisiin moduuleihin ja jokaiseen moduuliin on tarjolla suunnittelua, arviointia ja testausta tukeva työkalut, jotka jaetaan osallistujille.

Hinta: 850€ + ALV24%
Kesto: 1 päivä

Hintoihin sisältyy koulutuspäivien ruokailut ja kahvitarjonta sekä kurssimateriaalit.

Liiketoimintamahdollisuuden arviointi-kurssin sisältö:

  • Ideoiden priorisointi: mitä valitsisin ja miksi?
  • Kova ydin: ongelma/idea/mahdollisuus – segmentit/asiakkaat /persoonat – alustava arvolupaus
  • Ansainta: liiketoimintamalli – hinnoittelu
  • Ratkaisu: vaatimukset – ratkaisun (MVP:n, ”minimum viable product”) kuvaus
  • Tukeva markkinatieto: primääri (asiakashaastattelu) – sekundääri (analyytikkoraportit, trendit, ulkoiset tietolähteet)
  • Strategia: sopivuus yrityksen strategiaan – portfolioihin (muut tuotteet/palvelut) – toimittamisvalmius
  • Liiketoimintaympäristö: markkinan kypsyys – kilpailutilanne – markkinoillemenon esteet – riskit
  • Taloudellinen tarkastelu: liiketoimintalaskelma – ROI/NPV
  • Kuinka myyn ideani sisäisesti ja ulkoisesti: tuotemarkkinointi, visuaalisuus ja tarinankerronta

Kurssilta saat mukaasi myös käytännönläheiset työkalut ja dokumenttipohjat uusien liiketoimintamallien ja -mahdollisuuksien kuvaamiseen.

Tulevia koulutuksia:

No Events

Subscribe to our newsletter

Join hundreds of subscribers and get the product management news and announcements delivered to your inbox few times a year.

100% Privacy. Only product management.